Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa nhẹ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.1 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.04 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.62 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.55 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.44 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.37 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.3 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.65 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.04 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.38 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.32 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
0.85 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.08 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.35 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
96%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.1 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.19 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.45 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
0.89 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.93 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.01 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
94%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.96 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.87 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.66 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.93 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.88 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.63 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.68 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.15 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.55 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.38