Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:48 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 17.3°
Sáng/Tối
15.6/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 14.4°
Sáng/Tối
13.4/ 21.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 15.3°
Sáng/Tối
13/ 22.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 18.7°
Sáng/Tối
11.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 19.6°
Sáng/Tối
14.3/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.6/ 21.3°
Sáng/Tối
15.4/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 21.8°
Sáng/Tối
16.7/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.4/ 18.8°
Sáng/Tối
16.1/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 20.1°
Sáng/Tối
16.9/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 22.4°
Sáng/Tối
17.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 21.2°
Sáng/Tối
17.2/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 18.3°
Sáng/Tối
16.5/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 17.9°
Sáng/Tối
15.2/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 22.4°
Sáng/Tối
14.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 23.6°
Sáng/Tối
17/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:16
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:11
Thấp/Cao

11.7°/28.1°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

11.3 °C

Chỉ số UV

0.34