Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Ít mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mây thưa
Huyện Nậm Pồ
Đã cập nhật 30 phút trước
Mây rải rác 17°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0