Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:39 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 22.5°
Sáng/Tối
20.1/ 24.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 21.6°
Sáng/Tối
21/ 24.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 22.1°
Sáng/Tối
21.6/ 25.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.6°
Sáng/Tối
21.2/ 26.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 25.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.9°
Sáng/Tối
23.7/ 22.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.8/ 22.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.3/ 21.8°
Sáng/Tối
22.6/ 22.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.1/ 22°
Sáng/Tối
21.3/ 21.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 20.4°
Sáng/Tối
20.4/ 20.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 21.3°
Sáng/Tối
21/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.7°
Sáng/Tối
21.4/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.9°
Sáng/Tối
22.1/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.5°
Sáng/Tối
22.7/ 22.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:51
Thấp/Cao

21.5°/28.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

7.96 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

6.48