Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:50 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

999 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

999 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa vừa
Huyện Nậm Pồ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:54
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0