Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:43 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:42
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa vừa
Huyện Nậm Pồ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:42
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0