Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:52 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 21°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.16