Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
34.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 25°
Sáng/Tối
19.8/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 24.4°
Sáng/Tối
19.4/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.9/ 28.1°
Sáng/Tối
23.7/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 32.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 25.1°
Sáng/Tối
21.1/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:34
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Thấp/Cao

19.1°/38.4°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

2.64