Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:43
Mây cụm
Huyện Nậm Pồ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

9.35

Tin tức thời tiết