Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:29 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:50
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.89 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0