Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:27 | 08/02/2023
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 17°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:01
Thấp/Cao

13°/32°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0