Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:48 | 24/02/2024
Thấp/Cao
18.3/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17.5/ 17.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19.9/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
35.3/ 35.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21.9/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 19°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 18.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 18:09
Thấp/Cao

17.8°/35.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

0.18