Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:19 | 24/07/2024
Thấp/Cao
24.3/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.7°
Tầm nhìn
5.38 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
9.14 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.8/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.1/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:50
Thấp/Cao

23.9°/33.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0