Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:31 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:20
Thấp/Cao

18°/37°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0