Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.9°
Sáng/Tối
24.2/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Thấp/Cao

23.9°/32.3°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0