Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:29
Nhiều mây
Điện Biên Phủ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 17°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0