Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:18 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:27
Nhiều mây
Điện Biên Phủ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.38