Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:48
Bầu trời quang đãng
Điện Biên Phủ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:01
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

10.63