Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:27 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa vừa
Điện Biên Phủ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

11.35