Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:59
Mây cụm
Điện Biên Phủ
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 15°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:47 17:50
Thấp/Cao

12°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0