Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 24.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.7°
Sáng/Tối
24.4/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 25.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 28.1°
Sáng/Tối
25.5/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Thấp/Cao

23.2°/30.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0