Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 27°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:19
Thấp/Cao

20°/37°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0