Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:54 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Điện Biên Phủ
Đã cập nhật 50 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0