Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:38 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
28.3/ 20.4°
Sáng/Tối
18.1/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 21.2°
Sáng/Tối
19/ 23.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 19.3°
Sáng/Tối
20.5/ 21.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 17.9°
Sáng/Tối
18.9/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.5/ 19.1°
Sáng/Tối
18.7/ 25.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 20.4°
Sáng/Tối
19.6/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.1°
Sáng/Tối
19.2/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
19.8/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21.9°
Sáng/Tối
19/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 22.1°
Sáng/Tối
19.2/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 21.7°
Sáng/Tối
19/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 21.5°
Sáng/Tối
19.9/ 21.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 19.6°
Sáng/Tối
19.6/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 15.8°
Sáng/Tối
16.6/ 16.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.4/ 13.5°
Sáng/Tối
13.2/ 15.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:29
Mây rải rác
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Thấp/Cao

19.3°/28.9°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

3.11