Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 27/01/2023
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Thấp/Cao

5°/21°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0