Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 15/06/2024
Thấp/Cao
22.8/ 22.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 23.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Thấp/Cao

22.1°/28.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.57