Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:45 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.2/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.1/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.4/ 18.6°
Tầm nhìn
3.28 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.8/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.4°
Tầm nhìn
7.76 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.9°
Tầm nhìn
6.66 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.3/ 20.5°
Tầm nhìn
9.44 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20.4/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Thấp/Cao

18.1°/26°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

2.31