Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 22.7°
Sáng/Tối
23.8/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 23.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 23.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 22.6°
Sáng/Tối
23.2/ 23.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 22.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:49
Thấp/Cao

22.3°/34.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0