Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:45 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Điện Biên Đông
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 19°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:24
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0