Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
40/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:21
Thấp/Cao

19°/38°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0