Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:01 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.87