Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:38 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.7°
Sáng/Tối
24.7/ 24.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 22°
Sáng/Tối
23.7/ 22.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Thấp/Cao

22.4°/32.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0