Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:00
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

998 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Điện Biên Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:00
Thấp/Cao

19°/32°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0