Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:43 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:52
Mưa vừa
Huyện Điện Biên Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.63