Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:46 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 15°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 15°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 15°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 15°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 14°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 13°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 13°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 13°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mây rải rác
Huyện Điện Biên Đông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:48
Thấp/Cao

13°/18°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.55