Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:00 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 24.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 23.1°
Sáng/Tối
24.6/ 26.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Thấp/Cao

22.7°/27.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.41 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

5.97