Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:35 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Mây cụm
Huyện Điện Biên Đông
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 14°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:24
Thấp/Cao

13°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0