Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:05 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
27/ 15°
Sáng/Tối
9/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 17°
Sáng/Tối
12/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 17°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 17°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 18:01
Mây thưa
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Thấp/Cao

9°/32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0