Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:12 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mưa nhẹ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.86 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.93 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.4 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.81 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.72 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.62 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.86 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.58 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.38 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.29 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
99%
0.39 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.56 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.98 km/giờ

16:00

31°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
0.69 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.74 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.46 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.25 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.22 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.35 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.32 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.15 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.09 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây thưa Mây thưa
98%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
1 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.9 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.65 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.19 km/giờ

13:00

33°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
1.29 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.9 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.66 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.59