Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:34 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30/ 22.1°
Sáng/Tối
21/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa nhẹ

07:00

23.7°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.37 km/giờ

10:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.42 km/giờ

13:00

27.5°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.96 km/giờ

16:00

31.4°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.21 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.3 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.2°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22.1°
Sáng/Tối
21.8/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa

01:00

22.5°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.95 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.63 km/giờ

10:00

30.7°C / 33.8°C
Mây cụm Mây cụm
59%
0.99 km/giờ

13:00

28.2°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.69 km/giờ

16:00

26.8°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.46 km/giờ

19:00

23.2°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.1 km/giờ

22:00

23.4°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.52 km/giờ

04:00

22.8°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.28 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.19 km/giờ

10:00

27.5°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
0.26 km/giờ

13:00

32.6°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.39 km/giờ

16:00

31.2°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.09 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.65 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.3°
Sáng/Tối
23.2/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.79 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

07:00

23.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.47 km/giờ

10:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.53 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.42 km/giờ

16:00

23.8°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

19:00

23.9°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ

22:00

22°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.2 km/giờ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.31 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.35 km/giờ

07:00

22.2°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.53 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

13:00

23.1°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.27 km/giờ

16:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.18 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 24°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ

01:00

22.4°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.46 km/giờ

04:00

22.5°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Thấp/Cao

21.8°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0.1