Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:42 | 21/04/2024

Đức An, Đắk Song

0 mm

đo tại UBND thị trấn Đức An

Đăk Mool, Đắk Song

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Mool

Đăk Săk, Đăk Mil

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Săk

Đăk N'Drung, Đắk Song

0 mm

đo tại UBND xã Đăk N'Drung

Đăk Hòa, Đắk Song

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Hòa

Đăk Ru, Đăk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Ru

Nâm N’Jang, Đắk Song

0 mm

đo tại UBND xã Nâm N'Jang

Đắk Gằn 3

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn

Nhân Cơ, Đăk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Nhân Cơ

Đăk Ngo, Tuy Đức

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Ngo

Quảng Thành, Gia Nghĩa

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Thành

Long Sơn, Đăk Mil

0 mm

đo tại UBND xã Long Sơn

Kiến Đức, Đắk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Kiến Đức

Đăk N'Drot, Đăk Mil

0 mm

đo tại UBND xã Đăk N'Drot

Nghĩa Trung, Gia Nghĩa

0 mm

đo tại UBND xã Nghĩa Trung

Đắk Gằn, Đăk Mil

0 mm

đo tại UBND xã Đắk Gằn

Trúc Sơn, Cư Jút

0 mm

đo tại UBND xã Trúc Sơn

Ea T'ling, Cư Jút

0 mm

đo tại UBND thị trấn Ea T'ling

Thuận Hà, Đắk Song

0 mm

đo tại UBND xã Thuận Hà

Đắk Som, Đăk G'Long

0 mm

đo tại UBND xã Đắk Som

Đăk R'Moan, Gia Nghĩa

0 mm

đo tại UBND xã Đăk R'Moan

Nam Xuân, Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Nam Xuân

Đăk Wer, Đăk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Wer

Đăk Buk So, Tuy Đức

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Buk So

Đăk Ha, Đăk G'Long

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Ha

Kiến Thành, Đăk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Kiến Thành

Nghĩa Thắng, Đăk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Nghĩa Thắng

Quảng Tín, Đăk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Tín

Quảng Tâm, Tuy Đức

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Tâm

Đăk R'La, Đăk Mil

0 mm

đo tại UBND xã Đăk R'La

Đăk Mâm, Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Mâm

Khu bảo tồn Nâm Nung, Nâm N’Jang

0 mm

đo tại Khu bảo tồn Nâm Nung

Tân Thành, Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Tân Thành

Đạo Nghĩa 2

0 mm

đo tại Xã Đạo Nghĩa, huyện Đăk R'lấp

Đắk Sôr, Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Đắk Sôr

Đạo Nghĩa

0 mm

đo tại Xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp

Đắk Buk So

0 mm

đo tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Đăk Buk Sô

Nâm N'Đir, Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Nâm N'Đir

Quảng Khê

0 mm

đo tại Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong

Buôn Choah, Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Buôn Choah

Đức Mạnh 2

0 mm

đo tại UBND xã Đức Mạnh

Đăk Sin

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Sin

Hưng Bình, Đăk R'lấp

0 mm

đo tại UBND xã Hưng Bình

Đức Xuyên, Krông Nô

0 mm

đo tại UBND xã Đức Xuyên

Nam Dong, Cư Jút

0 mm

đo tại UBND xã Nam Dong

Đăk Drông, Cư Jút

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Drông

Quảng Hòa, Đắk G'Long

0 mm

đo tại UBND xã Quảng Hòa

Đắk Gằn 2

0 mm

đo tại Trụ sở công an xã Đắk Gằn

Nâm Nung

0 mm

đo tại Xã Nâm Nung, huyện Krông Nô

Đắk Lao 1

0 mm

đo tại UBND xã Đắk Lao

Đắk Lao 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Đắc Thọ, xã Đắk Lao

Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Thấp/Cao

22.6°/38.1°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0