Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 26°
Sáng/Tối
21.6/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 25.3°
Sáng/Tối
21.6/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 24.7°
Sáng/Tối
23/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 23.7°
Sáng/Tối
22/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.1°
Sáng/Tối
22.5/ 34.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 22.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Thấp/Cao

21.3°/38.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

0