Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:30 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0