Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:23 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Mưa nhẹ
Đắk Nông
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0