Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 22.4°
Sáng/Tối
22.3/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 25.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 23.9°
Sáng/Tối
21.9/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 26.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
22.2/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.4°
Sáng/Tối
22.8/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 21.4°
Sáng/Tối
23/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 31.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

21.2°/33.7°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

1.88