Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:05 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0