Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:04 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Đắk Nông
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa cường độ nặng 20°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.24 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0