Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:47 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:24
Nhiều mây
Đắk Nông
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.91