Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
37.3/ 25.5°
Sáng/Tối
22.3/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 25.3°
Sáng/Tối
22.9/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 26.1°
Sáng/Tối
23.5/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22.7°
Sáng/Tối
23/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 37.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 34.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.7°
Sáng/Tối
22.5/ 35.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 35.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 21.3°
Sáng/Tối
23.9/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 24.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Thấp/Cao

22.5°/40.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

0