Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:13 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 26.1°
Sáng/Tối
23.3/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 26.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23°
Sáng/Tối
25.5/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.4°
Sáng/Tối
25.5/ 24.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.7°
Sáng/Tối
24.5/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.7°
Sáng/Tối
23.8/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 23.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22°
Sáng/Tối
23.3/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20.5°
Sáng/Tối
22.4/ 22.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 20.6°
Sáng/Tối
22.5/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22°
Sáng/Tối
23.6/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22.6°
Sáng/Tối
23.5/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.6°
Sáng/Tối
23.3/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 26.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.7°
Sáng/Tối
23.9/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 22.8°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 22°
Sáng/Tối
22.4/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.5°
Sáng/Tối
23.5/ 23.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.9°
Sáng/Tối
23.3/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.6°
Sáng/Tối
23.1/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22.9°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 21.9°
Sáng/Tối
23.5/ 22.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Thấp/Cao

22.7°/38.2°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0