Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.2/ 22.4°
Sáng/Tối
20.1/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.2/ 22.4°
Sáng/Tối
20.8/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 22°
Sáng/Tối
21.5/ 21.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 23.9°
Sáng/Tối
21.7/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Thấp/Cao

20.8°/40.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

0