Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:11 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9.99 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.43