Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 21.1°
Sáng/Tối
21.6/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ

04:00

21.3°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.47 km/giờ

07:00

21.6°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.42 km/giờ

10:00

24°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3 km/giờ

13:00

26.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.83 km/giờ

16:00

24°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.94 km/giờ

19:00

21.3°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.9 km/giờ

22:00

21.9°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ
Ngày/Đêm
22.2/ 22.5°
Sáng/Tối
21.6/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa vừa

01:00

21°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.24 km/giờ

04:00

21.3°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2 km/giờ

07:00

21.2°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.06 km/giờ

10:00

23.9°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.89 km/giờ

13:00

23.7°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.97 km/giờ

16:00

23.1°C / 23.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.63 km/giờ

19:00

22.8°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.72 km/giờ

22:00

22.2°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.62 km/giờ
Ngày/Đêm
22.8/ 21.3°
Sáng/Tối
21.2/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ

01:00

21.3°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.74 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.42 km/giờ

07:00

21.5°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.53 km/giờ

10:00

22.8°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.47 km/giờ

13:00

22.8°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.27 km/giờ

16:00

22.5°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.15 km/giờ

19:00

22.7°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.86 km/giờ

22:00

21.3°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.57 km/giờ
Ngày/Đêm
22.9/ 22°
Sáng/Tối
21.3/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ

01:00

21.8°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.79 km/giờ

04:00

21.3°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.72 km/giờ

07:00

21.8°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.69 km/giờ

10:00

22.6°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.86 km/giờ

13:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.02 km/giờ

16:00

23.4°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.5 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.79 km/giờ

22:00

22.5°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22.5°
Sáng/Tối
21.4/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ

01:00

22.4°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.22 km/giờ

04:00

21.4°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.31 km/giờ

07:00

21.5°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.81 km/giờ

10:00

23.8°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.71 km/giờ

13:00

23.9°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.67 km/giờ

16:00

23.8°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.35 km/giờ

19:00

22.9°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.51 km/giờ

22:00

23°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.79 km/giờ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.1°
Sáng/Tối
21.4/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa

01:00

21.4°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.28 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

21.5°/26.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0