Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:16 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22.2°
Sáng/Tối
21.4/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 22.3°
Sáng/Tối
21.4/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 22.8°
Sáng/Tối
21.4/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22°
Sáng/Tối
22.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
22.4/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23°
Sáng/Tối
21.2/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.7°
Sáng/Tối
21.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21°
Sáng/Tối
22.8/ 24.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 22.1°
Sáng/Tối
21/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.2°
Sáng/Tối
22/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.3°
Sáng/Tối
21.3/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:08
Thấp/Cao

21.6°/35.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0