Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:46
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0