Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 23°
Sáng/Tối
21.4/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 21.9°
Sáng/Tối
21.8/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 23.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21.5°
Sáng/Tối
21.3/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.8°
Sáng/Tối
21.1/ 25.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.3/ 22.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 21.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 22.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Thấp/Cao

21.9°/32.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0