Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 20.1°
Sáng/Tối
17.7/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 20.8°
Sáng/Tối
18.3/ 25.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 20.5°
Sáng/Tối
19.2/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 19°
Sáng/Tối
19.5/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 20.9°
Sáng/Tối
18.7/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 19.3°
Sáng/Tối
18.3/ 24.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 21.3°
Sáng/Tối
18.3/ 28.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20.3°
Sáng/Tối
19.5/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 20.8°
Sáng/Tối
19.7/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 19.9°
Sáng/Tối
19.5/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Thấp/Cao

18.7°/32.6°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

4.8