Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:26 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
21.7/ 21.3°
Sáng/Tối
21.1/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa

13:00

23°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.28 km/giờ

16:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.91 km/giờ

19:00

21.3°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa

01:00

21.6°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.03 km/giờ

04:00

21.1°C / 21.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.27 km/giờ

07:00

21.9°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

10:00

22.8°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ

13:00

23.6°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.92 km/giờ

16:00

22.7°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.94 km/giờ

19:00

21.4°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.63 km/giờ

22:00

21.9°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.19 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 21.6°
Sáng/Tối
20.8/ 21.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng

01:00

20.3°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.97 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.73 km/giờ

07:00

20.1°C / 21.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.72 km/giờ

10:00

20.3°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
2.01 km/giờ

13:00

21.1°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.88 km/giờ

16:00

21.5°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.32 km/giờ

19:00

21.6°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.67 km/giờ

22:00

21.8°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 21.9°
Sáng/Tối
21.3/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa

01:00

21.8°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
2.08 km/giờ

04:00

21.5°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.51 km/giờ

07:00

21.4°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.05 km/giờ

10:00

22°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.65 km/giờ

13:00

21.5°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.33 km/giờ

16:00

21.5°C / 22.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.09 km/giờ

19:00

21.8°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.17 km/giờ

22:00

21.5°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.77 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Thấp/Cao

20.6°/23.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

0.63 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.25