Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:15 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 23°
Sáng/Tối
18.1/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 23°
Sáng/Tối
19.6/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 22.1°
Sáng/Tối
20.9/ 34.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 23.7°
Sáng/Tối
19.3/ 37°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 23.9°
Sáng/Tối
19.5/ 35.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.4/ 25.5°
Sáng/Tối
20.8/ 36.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Thấp/Cao

19.1°/36.6°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

17.7 °C

Chỉ số UV

0