Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:01 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.2/ 20.1°
Sáng/Tối
19.5/ 23.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.6/ 19.5°
Sáng/Tối
19.6/ 24.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 19.4°
Sáng/Tối
18.4/ 24.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 20.2°
Sáng/Tối
17.9/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 19.1°
Sáng/Tối
18.8/ 25.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.5/ 18°
Sáng/Tối
19.1/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 20.6°
Sáng/Tối
17.6/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 20.4°
Sáng/Tối
18.7/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 19.3°
Sáng/Tối
18.5/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 18.3°
Sáng/Tối
17.6/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây cụm
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 19.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Thấp/Cao

19°/28.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

5.36 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

19.6 °C

Chỉ số UV

0