Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:28 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
21.4/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 21.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20.1°
Sáng/Tối
21.8/ 20.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 20.8°
Sáng/Tối
20.7/ 22.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 20.5°
Sáng/Tối
20.5/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 20.6°
Sáng/Tối
21/ 22.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 20.1°
Sáng/Tối
20.7/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.7°
Sáng/Tối
20.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.1°
Sáng/Tối
21.8/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.7°
Sáng/Tối
21.2/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 21.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Thấp/Cao

20.5°/22.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.36 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0