Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:52 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 21.9°
Sáng/Tối
20.7/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa

13:00

28.9°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.37 km/giờ

16:00

27.8°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
1.23 km/giờ

19:00

24.7°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.65 km/giờ

22:00

21.4°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.52 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 21.5°
Sáng/Tối
21.2/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa

01:00

21.9°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.85 km/giờ

04:00

21.7°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.63 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.11 km/giờ

10:00

29.3°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.14 km/giờ

13:00

30.7°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
2.24 km/giờ

16:00

24.8°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.14 km/giờ

19:00

22.7°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.63 km/giờ

22:00

21.4°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 21.8°
Sáng/Tối
21.4/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ

01:00

21.4°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.31 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.88 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.66 km/giờ

10:00

29.3°C / 31.8°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.98 km/giờ

13:00

31.7°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
1.95 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.49 km/giờ

19:00

22.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.55 km/giờ

22:00

21.3°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.8°
Sáng/Tối
21.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa

01:00

21.6°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2 km/giờ

04:00

21.4°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.04 km/giờ

07:00

23.6°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.57 km/giờ

10:00

27.6°C / 29.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.35 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.69 km/giờ

16:00

25.4°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.65 km/giờ

19:00

22.8°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.7 km/giờ

22:00

21.7°C / 22.1°C
Mây cụm Mây cụm
97%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 21.1°
Sáng/Tối
21/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa

01:00

21.1°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.07 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.31 km/giờ

07:00

23°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.86 km/giờ

10:00

27.4°C / 29.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.72 km/giờ

13:00

26°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.66 km/giờ

16:00

24.2°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.28 km/giờ

19:00

22.7°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.63 km/giờ

22:00

22°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21.9/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa

01:00

21.1°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.35 km/giờ

04:00

21.4°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.31 km/giờ

07:00

22°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.19 km/giờ

10:00

23.9°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.99 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Thấp/Cao

21.2°/31.7°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

12.16