Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
28.7/ 19°
Sáng/Tối
17.7/ 23.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 20.6°
Sáng/Tối
18.3/ 24.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 19.6°
Sáng/Tối
19.3/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 19.6°
Sáng/Tối
18.1/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 19.6°
Sáng/Tối
17.7/ 27.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.3/ 18.7°
Sáng/Tối
18.9/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.2/ 19.7°
Sáng/Tối
17.3/ 26.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 20.5°
Sáng/Tối
19.2/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 21°
Sáng/Tối
18.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 20.8°
Sáng/Tối
19.8/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.1/ 16.3°
Sáng/Tối
19.1/ 20.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 17.9°
Sáng/Tối
16.8/ 22.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 15.6°
Sáng/Tối
17.5/ 20.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 16.6°
Sáng/Tối
15.6/ 21.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.7/ 17.3°
Sáng/Tối
16.4/ 18.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Thấp/Cao

17.4°/30.3°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

8.93