Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
27/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 21.1°
Sáng/Tối
20.2/ 23.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 21°
Sáng/Tối
21.1/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 20.3°
Sáng/Tối
20.1/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 21.5°
Sáng/Tối
20.4/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 21.6°
Sáng/Tối
22/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 21.9°
Sáng/Tối
20.8/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 21.3°
Sáng/Tối
20.1/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 21.5°
Sáng/Tối
20.5/ 21.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 21°
Sáng/Tối
20.3/ 21.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.6°
Sáng/Tối
20.9/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 20.4°
Sáng/Tối
20.1/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.9°
Sáng/Tối
20/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 21.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 23.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Thấp/Cao

20.2°/31.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

1.07