Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21.3/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ

04:00

21.4°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.4 km/giờ

07:00

21.5°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.84 km/giờ

10:00

22.7°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.24 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.74 km/giờ

16:00

24.2°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.62 km/giờ

19:00

22.6°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.16 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.3/ 23.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ

01:00

21.8°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.99 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.96 km/giờ

07:00

22°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.71 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.1 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.56 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.5 km/giờ

19:00

22.3°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.53 km/giờ

22:00

22.1°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.18 km/giờ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.6°
Sáng/Tối
21.2/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ

01:00

21.3°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.21 km/giờ

04:00

21.8°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.35 km/giờ

07:00

22.1°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.24 km/giờ

10:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.49 km/giờ

13:00

24.7°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.36 km/giờ

16:00

24°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.59 km/giờ

19:00

22.1°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.9 km/giờ

22:00

22.4°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ

01:00

21.5°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.25 km/giờ

04:00

21.4°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.4 km/giờ

07:00

22.2°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.51 km/giờ

10:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.01 km/giờ

13:00

27.4°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.67 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.28 km/giờ

19:00

22.3°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.42 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.35 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 21.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

21.7°/27.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

0