Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 15/06/2024
Thấp/Cao
21/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.8/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
7 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.2°
Tầm nhìn
2 km
Áp suất

1008 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
23.8/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.9/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Thấp/Cao

21.2°/33.1°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

6.13