Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32/ 22.1°
Sáng/Tối
25.1/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.8/ 23.5°
Sáng/Tối
21.5/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.1/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 23.1°
Sáng/Tối
22.9/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.9/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Thấp/Cao

21.7°/34.2°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

3.1