Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:58 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.4/ 20.3°
Sáng/Tối
19.8/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 20.4°
Sáng/Tối
19.7/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 19.6°
Sáng/Tối
19.6/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 21.1°
Sáng/Tối
19.8/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 21.6°
Sáng/Tối
20.1/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.4°
Sáng/Tối
20.5/ 28.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 21.1°
Sáng/Tối
19.6/ 28.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 21.8°
Sáng/Tối
20.3/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 26.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 24.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây thưa 20.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Thấp/Cao

19.3°/31.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0