Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:45 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 19.4°
Sáng/Tối
18.9/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 20.8°
Sáng/Tối
18.1/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 20.8°
Sáng/Tối
18.2/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.4/ 20.5°
Sáng/Tối
18.3/ 31.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 21°
Sáng/Tối
18.6/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 23.2°
Sáng/Tối
19.5/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 25.5°
Sáng/Tối
22/ 34.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 26.1°
Sáng/Tối
23.7/ 36.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 20.4°
Sáng/Tối
23.9/ 36.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19.2/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 20.2°
Sáng/Tối
20.5/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 19.5°
Sáng/Tối
20/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 20°
Sáng/Tối
18.1/ 33.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 20.3°
Sáng/Tối
19.1/ 31.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.5/ 21.1°
Sáng/Tối
20.2/ 28.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Thấp/Cao

18.4°/35°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0