Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Thấp/Cao

19°/36°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0