Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:24 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.2°
Sáng/Tối
24/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 24.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.5°
Sáng/Tối
23.7/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 23.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 23.4°
Sáng/Tối
23.7/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 24.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.5°
Sáng/Tối
23.8/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.1/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

22.1°/28.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

5.39 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

4.53