Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:49 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.93 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.98 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.04 km/giờ

10:00

32.6°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
0.93 km/giờ

13:00

33.7°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
1.61 km/giờ

16:00

27.9°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.17 km/giờ

19:00

24.2°C / 24.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.44 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.06 km/giờ

04:00

22.2°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.77 km/giờ

07:00

25°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.54 km/giờ

10:00

32.4°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.61 km/giờ

13:00

33.1°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
1.15 km/giờ

16:00

30.7°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.32 km/giờ

19:00

24.5°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.42 km/giờ

22:00

24°C / 24.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ

01:00

22.3°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.17 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.24 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.27 km/giờ

10:00

30.2°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.84 km/giờ

13:00

30.2°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.85 km/giờ

16:00

27.6°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.19 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.07 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.2°
Sáng/Tối
22.6/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.54 km/giờ

04:00

22°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.37 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.35 km/giờ

10:00

32.1°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.69 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.39 km/giờ

16:00

33.1°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.81 km/giờ

19:00

27.7°C / 29.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.17 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.55 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.75 km/giờ

07:00

27.4°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.7 km/giờ

10:00

33.6°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.77 km/giờ

13:00

34.5°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
3.29 km/giờ

16:00

30.4°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.59 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.5 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.69 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Thấp/Cao

22.3°/33.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0