Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:52 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.1/ 26.2°
Sáng/Tối
22.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 24.8°
Sáng/Tối
22.1/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 21.9°
Sáng/Tối
23.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 24.1°
Sáng/Tối
21.9/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 23.5°
Sáng/Tối
22.9/ 27.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 26.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Thấp/Cao

22.8°/39.9°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0.96