Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 19.4°
Sáng/Tối
19.9/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 19.5°
Sáng/Tối
19.1/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 20.7°
Sáng/Tối
18.4/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 24°
Sáng/Tối
19.8/ 35.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 24.2°
Sáng/Tối
22.1/ 36.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20.2°
Sáng/Tối
20.3/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 20.7°
Sáng/Tối
20.5/ 31.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 20.7°
Sáng/Tối
18.4/ 27.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 20.1°
Sáng/Tối
18.7/ 32.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 19.8°
Sáng/Tối
20.2/ 32.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 21.4°
Sáng/Tối
18.4/ 35.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 22.5°
Sáng/Tối
18.6/ 35.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 25.6°
Sáng/Tối
20.2/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 21.9°
Sáng/Tối
20.4/ 34.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:57
Mây rải rác
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 29.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Thấp/Cao

18.5°/34.2°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.02 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

11.92