Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:29 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0