Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 21.5°
Sáng/Tối
21.9/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22.3°
Sáng/Tối
21.4/ 23.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 21.3°
Sáng/Tối
21.8/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.8/ 21.4°
Sáng/Tối
21.6/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.3/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.6°
Sáng/Tối
21.8/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.5/ 23.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.6/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.3/ 21.3°
Sáng/Tối
21.3/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.4/ 21.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

21.8°/28.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0