Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30/ 23.3°
Sáng/Tối
24.4/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.4°
Sáng/Tối
23.3/ 23.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.5°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 22.8°
Sáng/Tối
23.4/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.9/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.4°
Sáng/Tối
23.9/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21.5°
Sáng/Tối
22.2/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.9°
Sáng/Tối
22.4/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 21.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 21.1°
Sáng/Tối
23.3/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.7°
Sáng/Tối
23.9/ 23.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 23.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.5/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 23.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 23.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.5°
Sáng/Tối
22.2/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.8°
Sáng/Tối
22.6/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa vừa 28.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Thấp/Cao

22°/33.2°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.16