Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 21.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa rất nặng

01:00

22.5°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.64 km/giờ

04:00

22.9°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.31 km/giờ

07:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.32 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.77 km/giờ

13:00

30.8°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.08 km/giờ

16:00

26.7°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.78 km/giờ

19:00

22°C / 23.2°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
1.53 km/giờ

22:00

21.1°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.97 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.25 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.07 km/giờ

07:00

23°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.11 km/giờ

10:00

26.1°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.47 km/giờ

13:00

29.6°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.07 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.8 km/giờ

19:00

23.5°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.47 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.7°
Sáng/Tối
21.6/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa

01:00

22.2°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.18 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.34 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.42 km/giờ

10:00

28.1°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.19 km/giờ

13:00

29.2°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.59 km/giờ

16:00

29°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.2 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.72 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.32 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.6/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa

01:00

21.2°C / 22.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.31 km/giờ

04:00

21.8°C / 22.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.41 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.17 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.94 km/giờ

13:00

29.4°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.8 km/giờ

16:00

28°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.76 km/giờ

19:00

23.1°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.6 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 22.5°
Sáng/Tối
21.5/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa

01:00

22.7°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.68 km/giờ

04:00

21.7°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.98 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.84 km/giờ

10:00

31.9°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.39 km/giờ

13:00

29.1°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.65 km/giờ

16:00

30.4°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.66 km/giờ

19:00

23.2°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.83 km/giờ

22:00

22.1°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.87 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa cường độ nặng 22.6°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Thấp/Cao

21.1°/32.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0