Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 24.6°
Sáng/Tối
21.6/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 24.2°
Sáng/Tối
22.3/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22.3°
Sáng/Tối
21.2/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25.4°
Sáng/Tối
21.1/ 35.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.6°
Sáng/Tối
22.1/ 36.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 22°
Sáng/Tối
22.6/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 36°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:59
Thấp/Cao

21.6°/37.2°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.36 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

11.86