Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:12
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.16