Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Thị xã Buôn Hồ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.13 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0