Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:07 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 31°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
1.74 km/giờ

04:00

27°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.69 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.2 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.58 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.37 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.47 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.04 km/giờ

22:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.07 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.49 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.25 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.84 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.92 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.74 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.44 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa rất nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.23 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.41 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
93%
3.29 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.56 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
3.32 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
98%
1.85 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
2.62 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.62 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.23 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
2.62 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.44 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.06 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
2.95 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.8 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.38 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.43 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.75 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.96 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.81 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.98 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
64%
4.83 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.04 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.73 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.94 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0