Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 30.5°
Sáng/Tối
28.6/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
30/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 30°
Sáng/Tối
28.1/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 30.2°
Sáng/Tối
29.1/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 30.8°
Sáng/Tối
29.6/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 30.4°
Sáng/Tối
29.1/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.2°
Sáng/Tối
27.2/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Thấp/Cao

25.8°/33.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

5.59