Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:39 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.84 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.9 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.91 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
7.82 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
7.32 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
7.02 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.81 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.68 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.41 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.46 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.7 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.18 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.15 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.69 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:14
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.81 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.72 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.6 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.08 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.09 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.01 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.88 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.2 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.98 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.2 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.73 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.45 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
6.48 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.09 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.19 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.23 km/giờ
Quận Thanh Khê
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0