Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây thưa 26.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Thấp/Cao

25.5°/32.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0