Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Quận Thanh Khê
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0