Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Nhiều mây
Quận Thanh Khê
Đã cập nhật 21 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:36
Thấp/Cao

20°/24°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.23