Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:06 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Sương mờ 26°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

4 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.81