Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

16.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:17
Mưa nhẹ
Quận Thanh Khê
Đã cập nhật 60 phút trước
Giông bão và Mưa nhẹ 27°

C

F

Giông bão và Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Thấp/Cao

25°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

10.29 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0