Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:25 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

14.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

995 mb

Gió

24.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

995 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

15.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa vừa
Quận Thanh Khê
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.75