Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:36 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

995 mb

Gió

23.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Quận Thanh Khê
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

988 mb

Tầm nhìn

3.2 km

Gió

13.38 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.03