Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Thấp/Cao

24°/31.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0