Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:02 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0