Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:27 | 25/07/2024
Thấp/Cao
29.7/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.1/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.4/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.6/ 33.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.5/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

28.6°/33.5°

Độ ẩm

62%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0