Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:41 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 30.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 30°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 30.3°
Sáng/Tối
29/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 30.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 30.2°
Sáng/Tối
29.9/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Thấp/Cao

25.6°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

5.59