Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 22.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.5/ 23.5°
Sáng/Tối
21.5/ 24.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.5/ 23.4°
Sáng/Tối
23.1/ 24.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.1/ 25.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22.6/ 25.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 26.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.5°
Sáng/Tối
23.7/ 21.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.4°
Sáng/Tối
21.1/ 23.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 24.3°
Sáng/Tối
21.4/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.5/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 24.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:52
Thấp/Cao

21.4°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0