Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:30 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 28.8°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.7/ 26.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 34.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:22
Thấp/Cao

25.9°/34.2°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

11.55