Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:16 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0