Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:03 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:41
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0