Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:22 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

10.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0