Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27.1°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 27.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

26.3°/29.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0