Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:04 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa cường độ nặng

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.35 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.9 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.16 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.71 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.15 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
7.95 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
8 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
7.81 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
7.99 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
7.89 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
7.74 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
7.43 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
6.65 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
7.05 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
7.04 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
7.03 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
6.14 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.61 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.05 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:19
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.09 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.12 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.82 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.68 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.44 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.67 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.99 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
5.73 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.7 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
7.77 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
8.4 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
8.04 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
8.03 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
8.88 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
9.03 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa cường độ nặng

01:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
7.92 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
7.75 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.22 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.5 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
5.98 km/giờ
Quận Sơn Trà
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.71