Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 31.5°
Sáng/Tối
28/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:19
Nhiều mây

22:00

32.2°C / 39.7°C
Mây thưa Mây thưa
70%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.1°
Sáng/Tối
30/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa vừa

01:00

31.1°C / 38.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
3.3 km/giờ

04:00

30.1°C / 34.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
2.83 km/giờ

07:00

30.5°C / 34.2°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.18 km/giờ

10:00

33.5°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.42 km/giờ

13:00

33.4°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.95 km/giờ

16:00

33°C / 39.2°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.91 km/giờ

19:00

28.3°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.44 km/giờ

22:00

28.1°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.19 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.5°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa vừa

01:00

28.7°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.2 km/giờ

04:00

28.3°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.52 km/giờ

07:00

30.1°C / 34.4°C
Mây cụm Mây cụm
71%
2.14 km/giờ

10:00

33°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.77 km/giờ

13:00

32.9°C / 39.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
4.72 km/giờ

16:00

32.7°C / 39.7°C
Mây cụm Mây cụm
70%
1.74 km/giờ

19:00

28.6°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.41 km/giờ

22:00

27.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.35 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.5/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.4 km/giờ

04:00

27.7°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.22 km/giờ

07:00

28.9°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.68 km/giờ

10:00

32.3°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.84 km/giờ

13:00

31.2°C / 36.8°C
Mây cụm Mây cụm
63%
4.48 km/giờ

16:00

31.6°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.47 km/giờ

19:00

30.3°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.35 km/giờ

22:00

29.5°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.98 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.46 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.2 km/giờ

07:00

27.6°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.02 km/giờ

10:00

32°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.28 km/giờ

13:00

31.4°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.8 km/giờ

16:00

31.4°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.76 km/giờ

19:00

29.3°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.64 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.27 km/giờ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.8°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:20
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.86 km/giờ

04:00

27.1°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.73 km/giờ

07:00

28.7°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.1 km/giờ

10:00

32.2°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.05 km/giờ

13:00

31.4°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.75 km/giờ

16:00

31.4°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.85 km/giờ

19:00

30.4°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.56 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây thưa 32.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:19
Thấp/Cao

29°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0