Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.63 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.68 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.7 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.38 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.76 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.61 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.01 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.68 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.01 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.83 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.99 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.53 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.93 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.72 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.94 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.22 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.81 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.71 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.1 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.57 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.06 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.64 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.54 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.62 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.59 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.56 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.13 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.92 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.65 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.23 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.81 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.37 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.51 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.88 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.92 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.47 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.74 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.64 km/giờ
Quận Sơn Trà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Thấp/Cao

25°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.98