Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 23/07/2024
Thấp/Cao
27.8/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 34°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Thấp/Cao

27.4°/34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

4.33