Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 06/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
8.68 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
8.2 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

9.21